Friday, April 12, 2024

Kalachakra

ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ!!

ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವರು ಅಶಾಶ್ವತರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು . ಸಹಸ್ರಯುಗಪರ್ಯನ್ತಮಹರ್ಯಾದ್ಭಾಮನೋ ವಿದುಃ ರಾತ್ರಿ ಯುಗ ಸಹಸ್ರಾನ್ತಂ ತಂ ಹೇರತ್ರವಿದೋ ಜನಃ । ಸಾವಿರ ಯುಗಗಳು ಹೋದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಹಗಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿರ...
- Advertisement -spot_img

Latest News

ನನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ: ಜೋಶಿ ಪರ ಮತಯಾಚನೆಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೋರೆ..

Dharwad News: ಧಾರವಾಡ : ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜೋಶಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ‌ ಮಿತ್ರನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು...
- Advertisement -spot_img