Thursday, July 25, 2024

Latest Posts

ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ..ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.. ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ…

- Advertisement -

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬರಹಗಾರ ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳದವರೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೋ, 1802 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು 1885 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು, ‘ಲೆ ಮಿಸರೇಬಲ್ಸ್’. ನಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಲೆ ಮಿಸರೇಬಲ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಬೈದಲಾ ಪಟ್ಲು ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಮಿಕರೂ ಹೌದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವಿಚಾರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹ್ಯೂಗೋ ನಂತರ ಅತೀಂದ್ರಿಯನಾದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು.

ಅವರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ, ಅವನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕಣಜ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅದು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೋ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆದರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತರಲು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ.ಅದು ದೂರುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಟಕಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಹಿಮದ ಕಾರಣ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ತೆರಿಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕಣಜವು ತುಂಬಾ ನಿರಸವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದು ದಾಳಿಯಾದರೆ ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತಿತ್ತು .

ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಅದು ಘನೀಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕುಂಜ, ಚಮಚ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಕಣಜ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ ದಾಳಿಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕುಟುಕುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವನ ಹಿಡಿತ ಬಿಡದಿರಲು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಕಿಟಕಿಯ ಬಾಗಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ತೆರೆಯದ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಣಜ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಗೋ ಕಣಜವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವಷ್ಟು ಕುಟುಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಹೊರಬಂದ ಕಣಜ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತು. ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾರಿತು.

ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಅವನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟನಂತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಹ್ಯೂಗೋಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ತವಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾದಾಗ ನಾವು ಆನಂದದಿಂದ ಮುಳುಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿತು ಎಂದು ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೋ ತನ್ನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುವ ನಿಯಮಗಳು.. ಹಿರಿಯರ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರದ ಫಲವೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆಯಾ ಅದು ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತ ಗೊತ್ತಾ..?

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ.. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಕೂಡಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ..ಏಕೆಂದರೆ..

 

- Advertisement -

Latest Posts

Don't Miss